Akademia Mentora


Akademia Mentora przygotowuje przedsiębiorców do roli MENTORÓW BIZNESU we własnych lub zewnętrznych organizacjach. EWA CZERTAK – ekspert i praktyk personal brandingu, mentor biznesu – stworzyła autorski program warsztatowo szkoleniowy, jako odpowiedź na potrzebę kontynuacji procesu rozwojowego przedsiębiorcy.

Dla Kogo?

– Dla właścicieli firm, którzy otrzymali certyfikat ukończenia kursu budowania osobistej marki Bądź widzialną Marką w Akademii Marki z Klasą i chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie non profit w społeczności przedsiębiorców;

– Dla doświadczonych w biznesie trenerów, którzy chcą stać się mentorami dla organizacji zewnętrznych;

– Dla przedsiębiorców, którzy chcą być gotowi do roli mentora i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste i poznać proces.

Co to jest mentoring?

Mentoring to indywidualna relacja, gdzie mentor udziela mentee indywidualnej pomocy w przekształceniu jego wiedzy, pracy lub sposobu myślenia. Udział w Akademii Mentora to szansa, by rozwijać się wśród najlepszych i osiągać spełnienie, poprzez dorastanie do pełni swego człowieczeństwa.

Mentoring rozwojowy, współcześnie uznany za super nowoczesną technikę zarządzania, jest znanym od zarania dziejów ludzkości, naturalnym sposobem uczenia się i rozwoju człowieka. Mentoring to relacja miedzy dwiema osobami, z których jedna – mentor – o specyficznej wiedzy i doświadczeniu w swojej dziedzinie, pomaga drugiej – mentee w rozwoju i nauce. Nie jest to nowa odmiana coachingu, ani nowa technika zarządzania, ponieważ ludzie od zawsze żyli w grupach społecznych i nauczyli się dzielić wiedzą i doświadczeniem. Umiejętności budowania więzi, relacji, bliskości, dzielenie się doświadczeniami gruntowało przekazywane sobie normy, wartości, umiejętności i zachowania. Od wieków osobisty przykład, historia sukcesu i szczera rozmowa okazują się najlepszą drogą do serca i umysłu drugiej osoby.

„Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”. Kartezjusz

Czego się dowiesz?

– Jak budować relację mentoringową, która najpełniej odzwierciedla autorytet mentora, osoby godnej zaufania, wiarygodnej, profesjonalnej i charyzmatycznej;

– Jakie rozwijać umiejętności i zachowania potrzebne podczas rozmowy mentoringowej;

– Jak prowadzić rozmowę mentoringową zgodnie z procesem mentoringowu rozwojowego.

Autorski program zawiera dwa moduły. 

I MODUŁ:

 • 6 warsztatów odbywających się raz w miesiącu. Jedna edycja to grupa licząca do 10 osób. Warsztaty odbywają się w dniach roboczych i trwają 4 godziny. Harmonogram potwierdzany na pierwszym warsztacie z całą grupą. 
 • 1 sesję mentorską (45 minut) z mentorem, ekspert i praktyk personal branding – Ewa Czertak
 • warsztaty rozwojowe, praca z ciałem, emocjami, przekonaniami z ekspertami zewnętrznymi w zależności od potrzeb konkretnej grupy

Moduł I trwa 6 miesiący.

INWESTYCJA: 2400zł netto plus 23% VAT (2952 zł brutto).

II MODUŁ:

 • 3 indywidualne procesy mentoringowe z mentee przeszkolonym przez Akademię Mentora, realizowane przez sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego modułu;
 • 5 superwizji grupowych z doświadczonymi mentorami biznesu;
 • 1 superwizja indywidualna kończąca moduł II.

Moduł II trwa 5 miesięcy.

INWESTYCJA: 3000 zł netto plus 23% VAT (3690 zł brutto).

Tematyka spotkań:

– przedstawienie założeń, celu i procesu mentoringu; 

– określenie roli mentora oraz mentee w procesie mentoringu

– rozpoznanie pożądanego profilu kompetencyjnego mentora; 

– określenie potrzeb mentee; 

– określenie tajników mentorskiej skuteczności; 

– narzędzia coachingowe w mentoringu; 

– konflikty w relacji mentorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi; 

– postawy wspierające mentoring; 

– dobre praktyki mentorskie, poznanie doświadczeń praktykujących mentorów biznesu

Po zakończeniu modułu I uczestnicy programu otrzymują

 • zaświadczenie o ukończeniu  szkolenia narzędziowego z zakresu mentoringu rozwojowego

Po zakończeniu modułu I i II uczestnicy programu otrzymują:

 • certyfikat Mentora Biznesu, potwierdzający ukończenie programuuprawniający do prowadzenia sesji mentoringowych z wykorzystaniem modelu przedstawionego w programie

Pytania i zapisy: amzk@akademiamarkizklasa.com.pl

Zapisz się na bezpłatny newsletter Akademii Marki z Klasą

Dlaczego warto:

 • Dowiedz się więcej o budowaniu marki osobistej
 • Naucz się jak stać się rozpoznawalną marką
 • Otrzymuj informacje o specjalnych ofertach
Zamawiając Newsletter dowiesz się o nowych szkoleniach, a także aktualnościach o Akademii Marki z Klasą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am) poinformowany (a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ewa Czertak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń - ul. Narbutta 25 A, lok. 211, 02-536 Warszawa, NIP: 7742407551, REGON: 015230381. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora: ewa.czertak@akademiamarkizklasa.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub przez kliknięcie przycisku „Wypisz się” bezpośrednio w newsletterze.