Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/websitetheme/product-warsztat.php on line 13
| Akademia Marki z Klasą

Miejsce pracy jako szkoła życia, czyli mentoring dla firm właścicielskich.

godz.
Ilość miejsc: 0/
Tematyka szkolenia:
OPIS:

Społeczna odpowiedzialność biznesu wchodzi na scenę. Szukamy akcji i współpracy na zewnątrz, by pokazać firmę jako zaangażowaną organizację w budowanie lepszego świata.

A gdyby pierwszy krok wykonać wewnątrz firm i przyjąć założenie o odpowiedzialności właścicieli za szczęście swoich pracowników?

Nowy, wzajemny szacunek umożliwia zespołowi zgadzanie się lub niezgadzanie z kluczowymi decyzjami, bez piętna nielojalności wobec właścicieli. Mentor pokazuje jak zmienić wszystko, co przydarza się w pracy, w lekcję rozwojową, w przebłysk świadomości zbliżający do prawdziwego JA, a równocześnie zwiększający wkład każdego członka zespołu w organizację i samo Życie.

Jeśli właściciele firm na samym starcie zatrudnią właściwą osobę, na właściwe stanowisko, mogą w dalszej kolejności stworzyć zespół gotowy do ponadprzeciętnych działań. Właściciele mogą dać zespołowi cenne przekonanie: Żeby stać się wartościowym członkiem zespołu, nie musisz zmieniać siebie. Wystarczy, że wrócisz do siebie.

Pytanie kluczowe. Jak docenić niesamowite dary, które każdy z członków zespołu wnosi do firmy, przyczyniając się do sukcesu organizacji?

Mentoring zespołowy to przemiana zespołu wraz z jego przywódcą, która zakłada sięganie głębiej w poszukiwaniu nowego kształtu, nowej rzeczywistości.

Zespół mierzy się ze sprzedażą, problemami, wymagającym klientem, bo wie, czego może się nauczyć na polu konfrontacji. Przestaje się bać, ponieważ potrafi dystansować się do próby imponowania innym, utrzymywania iluzji bezpieczeństwa i kontroli w relacjach z klientem, czy szefem.

Zadania mentoringu wewnątrz organizacji:

1. pomoc członkom zespołu w odkrywaniu, kim naprawdę jestem, i rozwijaniu tych obszarów;

2. pomoc w budowaniu nowej przestrzeni, aby to, kim jesteśmy, było w pełni wyrażane w tym, co robimy w firmie;

3. pomoc w znalezieniu sposobu wyrażania siebie w firmie, tak, żeby ekspresja nas samych stanowiła znaczący wkład w Życie i stanowiła solidne przejawy osobistej misji życiowej.

 

 

 

 

Zapisz się na rozmowę z Ewą Czertak


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych w związku z odpowiedzią na pytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Ewa Czertak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Marki z Klasą Ewa Czertak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres doręczeń – ul. Narbutta 25A, lok. 211, 02-536 Warszawa, NIP: 7742407551, REGON: 015230381. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora: ewa.czertak@akademiamarkizklasa.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am) poinformowany (a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.